EliarTuz Rafinasyon Otomasyon Sistemi

Kumaş ve iplik boyama proseslerinde çok yüksek miktarlarda kullanılan ve dolayısıyla ciddi bir maliyet yükü getiren tuz, kullanımındaki bütün bu zorluklarına karşın, boyama proseslerindeki önemini hala korumaktadır. Yüksek tüketim miktarları, yüksek stok maliyeti ve stoklama için ayrılması gereken geniş alan, nem oranı dengeleme zorlukları ve çuvallar halinde satın alınan hazır tuzun yüksek maliyeti gibi unsurlar göz önünde bulundurulduğunda, ham halde tedarik edilen tuzun işletme içerisinde rafine edilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi en optimum çözümdür.

Eliar Tuz Rafinasyon Otomasyon Sistemi ile, işletmenize ham olarak gelen, alternatiflerine göre ucuz, fakat boyama proseslerinde kullanıma uygun olmayan tuzun, rafine edilerek boyamaya uygun hale getirilmesi işlemi, oldukça yüksek bir verimlilikle sağlandığı gibi, maliyetleriniz de kusursuz bir şekilde optimize edilir. Eliar Tuz Rafinasyon Otomasyon Sistemi, ham tuzun (ham – kaya vb.) suda doyma derecesine kadar çözülmesini ve ardından herhangi bir sertlikten arındırılarak boyama işlemleri için kaliteli sıvı tuz haline getirilmesini sağlar.

Sonuç olarak da, tüm safsızlıklarından arındırılmış, istenilen konsantrasyona ve pH değerine getirilmiş, yani rafinasyon işlemi tamamlanmış ve sıvı tuz stok tanklarında kullanıma hazır halde bulunan tuz çözeltisi, ELİAR SLD Mineral tam otomatik mineral dozajlama sistemi ile, boyama makinesi ilave kaplarınıza el değmeden ve sorunsuz bir şekilde transfer edilir. Eliar, geliştirdiği Tuz Rafinasyon Otomasyon Sistemi ile işletmelerin maksimum verimle çalışmasını sağlar.

ELİAR Tuz Rafinasyon Sistemi
Ham tuzun (ham – kaya vb.) suda doyma derecesine kadar çözülmesini ve ardından herhangi bir sertlikten arındırılarak boyama işlemleri için kaliteli sıvı tuz haline getirilmesini sağlayan ELİAR Tuz Rafinasyon Sistemi, başlıca unsurları olan çözünme havuzu, çöktürme tankları, nötralizasyon tankları, sirkülasyon/transfer tesisat ve pompaları, rafine sıvı tuz stok tankı ve merkezi kontrol ünitesi ile kurgulanmaktadır.

Tuz Rafinasyon Çözme Havuzu
Ham tuz, önce kamyondan çözülme havuzuna boşaltılır. Ham tuzu çözmek için su sirkülasyonu çok önemlidir. Sirkülasyon ünitesi, tuzun çözülmesiyle yoğunlaşan suyu sürekli olarak pompalar ve sirküle eder. En yüksek konsantrasyonu ve Baume’yi elde etmek için aynı su tekraren sirküle edilir, ayrıca çözünme hızını arttırmak için hedef Baume sınırları dahilinde zaman zaman tatlı su da eklenebilir. Bu sirkülasyon pompaları aynı zamanda sıvı tuzu çökeltme tanklarına aktarmak için de kullanılır. Sirkülasyon ve çözünme işlemleri tamamlandıktan sonra tüm safsızlıkları ve sertlikleri gidermek için sıvı tuz çökeltme tanklarına aktarılır.

Çöktürme İşlemi
Çözünme havuzundaki sirkülasyonla doyurulan çözelti, içindeki yabancı maddelerin uzaklaştırılması ve sertliğinin uygun hale getirilmesi için çözündürme ünitesi pompaları vasıtasıyla çökeltme tanklarına pompalanır. Burada, ilgili kimyasal karışımı ile sirkülasyon gerçekleştirilir. Çökeltme işlemi tamamlandığında, sıvı tuz çökeltme tankında bir süre tutulur ve sertlik ölçülür. Gerekli sertlik seviyelerinin uygunluğunun onaylanmasından sonra sıvı tuz, pH seviyesinin ayarlanması amacıyla nötralizasyon tanklarına aktarılır.

Nötralizasyon İşlemi
Çökeltme işleminin ardından, tuzlu su çözeltisinin pH’ı, boyama işlemlerinde kullanım için hala yüksektir. pH’ı uygun aralığa getirmek için ilgili kimyasallar beslenerek nötralizasyon işlemi gerçekleştirilir. Nötralizasyon işleminden geçen çözelti, stok tanklarına pompalanmaya ve tekstil proseslerinde kullanıma hazır hale gelir.

SLD Mineral

TUZ DAĞITIM HATTI
Stok tanklarında kullanıma hazır halde bulunan tuz çözeltisinin transferi, SLD Mineral mineral dozajlama sistemi ile tam otomatik biçimde gerçekleştirilebilmektedir. SLD Mineral ile tartımı gerçekleştirilen ve özelleştirilmiş tekil tuz dağıtım hattına enjekte edilen sıvı tuz çözeltisi, mineral dağıtımına uygun tasarlanmış dağıtım vanaları ve otomatik vana kontrolü sayesinde, ilgili boyama makinesinin ilave kabına sorunsuz transfer edilir.

ELİAR TUZ RAFİNASYON OTOMASYONU

İşletmeniz ELİAR ile güvende!

İşletmenizin üretim kapasitesini planlayıp, otomasyon sistemimizin size sağlayacağı faydaları görmek istiyorsanız; hemen iletişime geçin. Sizinle tanışmak ve işletmenize değer katmak için buradayız.

Broşür Talep Et