CPT150 İletkenlik & Potansiyometrik Transmiter

• Yüksek saflıktaki su kalitesini izleme ve soğutma kuleleri ile kazanları koruma

• Tekstil, su arıtma, kimya endüstrileri ve ters ozmoz porseslerinde iletkenlik/özdirenç, pH ve ORP kontrol izlenmesi

• Yiyecek, içecek ve ilaç endüstrisinde hijyenik uygulamalar

• Yerinde temizlik, CIP, solüsyonlarının konsantrasyonunun ve durulama işlemlerinin tamamlanmasının izlenmesi

• Isı eşanjörleri veya kondansatörlerde sızıntı tespiti

Genel BakışCPT150 tek bir transmiter içinde farklı tipte iki sensörü desteklemek üzerine tasarlanmış çok yönlü, iki-kanallı transmiterdir. İlk kanalda kondüktif iletkenlik problarının kullanımıyla sağlanan iletkenlik/özdirenç ölçümünün yanında, ikinci kanalda pH/ORP (oksidasyon-indirgeme potansiyeli) ve ISE (iyon seçici elektrot) problarından kaynaklanan elektrokimyasal potansiyeli ölçme imkanı sunar. Gerçek sıcaklığın ölçülmesiyle sıcaklık kompanzasyonu otomatik olarak yapılır. İki farklı parametrenin eşzamanlı izlenmesi gerektiğinde, CPT150 iki bağımsız ölçüm kanalı sunar. Her kanal diğerinden tamamen izole edilmiştir, böylece birbirinden etkilenmeyen güvenilir ve doğru ölçümler garanti edilir. CPT150 iletkenlik, özdirenç, mV, pH ve ORP’yi iki farklı 4-20 mA akım çıkış kanalı üzerinden iletir. Proses, konfigürasyon ve teşhis verilerine doğrudan erişim için opsiyonel olarak sunulan IO-Link ve kablosuz iletişim arayüzüyle işletme verimliliğini arttırır ve sorunsuz entegrasyonu kolaylaştırır.

• Farklı sensör tipleri için iki ölçüm kanalına sahip transmiter
• Ölçüm aralığı: 0 … 10000 μS/cm, -2000 … 2000 mV ve 0 … 14 pH
• Prob içindeki entegre Pt1000 sayesinde doğru sıcaklık ölçümü ve sıcaklık kompanzasyonu
• Standart ve özel tampon çözeltiler ile otomatik ve kolay kalibrasyon
• Konfigürasyon ve operasyon seçenekleri
− Bluetooth ve EliarSmart uygulaması
− Wi-Fi ve gömülü web sunucusu

CPT150 aşağıda belirtilen endüstriler ve uygulamalar için geliştirilmiştir:

• Yüksek saflıktaki su kalitesini izleme ve soğutma kuleleri ile kazanları koruma
• Tekstil, su arıtma, kimya endüstrileri ve ters ozmoz porseslerinde iletkenlik/özdirenç, pH ve ORP kontrol izlenmesi
• Yiyecek, içecek ve ilaç endüstrisinde hijyenik uygulamalar
• Yerinde temizlik, CIP, solüsyonlarının konsantrasyonunun ve durulama işlemlerinin tamamlanmasının izlenmesi
• Isı eşanjörleri veya kondansatörlerde sızıntı tespiti