Dijital ikizden bahsetmeden önce sanayinin geçmişini ve gelişimini hatırlamak faydalı olacaktır. Bugün dijital ikiz konuşabiliyor olmamıza, teknolojinin geçtiğimiz yüzyıllardaki gelişimi imkan vermektedir. Birinci sanayi devriminin adaptasyon süreci uzun sürse de, teknolojinin de gelişmesi ile birlikte, endüstrinin adaptasyonu, sonrasındaki sanayi devrimlerine daha hızlı olmuştur.

Dijital İkiz Nedir?

Dijital ikiz gerçek dünyadaki bir nesnenin, sürecin veya sistemin dijital bir temsili veya benzeridir. Bu temsil, nesnenin fiziksel özelliklerini, davranışlarını, etkileşimlerini ve performansını içerebilir. Dijital ikiz, karmaşık sistemleri anlamak, optimize etmek, simüle etmek veya yönetmek için kullanılabilmektedir.

Dijital İkiz ile Neler Yapılabilir?

Dijital ikiz, özellikle, endüstriyel tasarım, üretim, enerji, sağlık, şehir planlaması gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Örneğin, bir otomobil lastiği dijital modeli olabilir. Bu dijital ikiz, lastiğin tasarım aşamasında simülasyonlar yapılmasını, üretim süreçlerinin optimize edilmesini veya gerçek dünyada oluşabilecek sorunları önceden tahmin etmeyi sağlayabilir, lastiğin hız serisini ve bu seriye uygunluğunu, yüzey kesitlerini sunabilir.

Dijital ikizler, birçok farklı sektörde ve uygulamada kullanılabilecek çok yönlü araçlardır. Bu temsiller, fiziksel dünyadaki süreçleri daha iyi anlamak, optimize etmek ve daha verimli hale getirmek için büyük potansiyele sahiptir.

Gartner Raporuna göre 2018 yılında “Digital İkiz” kavramı zirvede idi. Yıllar ilerledikçe bu kavramın farklı sektörlerde yer bulması ile raporda “Dijital İnsan”, “Digital Müşteri”, “Makine Öğrenmesi”, “Yapay Zeka” gibi kavramların da yer aldığını yani dijital ikizin aslında bir süreç olduğunu görüyoruz.

Tekstil Terbiye Fabrikalarının Geleceğine Yolculuk

Bir tekstil terbiye işletmesinde, yalnızca boya makinelerinde, dakikada binlerce veri üretiliyor. Bunlardan kaçını görüyoruz? Makine 130°C, fakat 130°C’ye çıkarken buhar kullanımı olması gerektiği gibi miydi? Makine 8 ton su aldı, almalı mıydı, ne kadar sürede aldı, eşdeğer makineler ne kadar sürede alıyor? Bunları saniyeler içinde cevaplandırabildiğiniz de ancak o zaman işletmenize değer katabiliyorsunuz. İşte bu nedenle, tekstil fabrikalarında da geleceğe yolculuğun dijital ikiz teknolojisi ile şekilleneceğini söylemek mümkün.

Peki, bu platformlara neden hızla geçmeliyiz ve sürdürülebilirliği nasıl güçlendirebiliriz?

    • Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Dengesi: Tekstil sektöründe, temiz bir dünya için, sürdürülebilirlik hedeflerine olan ihtiyaç kendini çok yakından hissettiriyor. Dijital İkiz platformları, veri analizi ve simülasyon yetenekleri sunarak enerji ve kaynak kullanımının optimize edilmesini, maliyetlerin düşürülmesini sağlıyor. Bu şekilde çevre dostu uygulamalara odaklanan sistemlere geçiş sağlanıyor ki bu da tekstil müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerine cevap verebilecek bir alt yapı oluşturulmasında kaçınılmaz bir gereklilik olarak kendini göstermektedir.
    • Veriye Dayalı Kararlar ve İnsan Kaynağının Doğru Kullanımı: Dijital İkiz, tekstil terbiye fabrikalarına anlık veriye erişim  imkanı sunarken, veriye dayalı karar alınan süreç yönetimlerine izin verir ve zaman yönetimi faydası ile çalışanların yetkinliklerini operasyonel süreçler yerine yetkinliklerine uygun farklı alanlarda değerlendirilmesine imkan sağlar.
  • Enerji Verimliliği ve Kaynak Yönetimi : Dijital ikiz teknolojisi, fabrikadaki fazla buhar veya soğutma suyu kullanımı dahil anlık olarak verileri analiz etmenizi ve bu veriler ışığında enerji tüketimini optimize etmenizi sağlar.  Aynı şekilde, atık miktarını izleyerek iyileştirme yapma imkanı sunar ve süreçlerin karbon ayak izi, su ayak izi gibi ölçümlerini izlemenizi; kaynak israfının önüne geçilmesini sağlar.
  • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Şeffaflık: Tedarik zincirinin her aşamasında raporlama yapılabilmesi sürdürülebilirlik için büyük önem taşır. Dijital ikiz platformları da şeffaf bir tedarik zinciri kurmanızda en önemli yardımcıdır. Ham madde tedarikinden üretim aşamasına kadar her adımı takip ederek, sürdürülebilir malzeme kullanımını teşvik eder ve kendi sürdürülebilirlik skorlarınızı oluşturmanızı sağlar.  Bir pantolon veya bir kg kumaşın pamuktan ürüne tüm yaşam döngüsünü izleme imkanı sunar.

Yukarıdaki başlıkların yanı sıra regülasyon, genelge ve düzenlemeler ile de dijital ikizin gerekliliği göz ardı edilemez bir noktaya ulaşmış durumda. Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB Sınırda Karbon Düzenlemesi, AB Döngüsel ve Sürdürülebilir Sanayi Politikaları ile bu hedef doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi; planlanan canlı atık takibi otomasyon sistemleri ve enerji verimliliği artırımına yönelik sistemlerin zorunluluğunu ortaya çıkarmış ve bu doğrultuda çalışacak alt yapıya geçiş artık tarihler ile hedeflenmektedir. Bu konuda Eliar olarak geliştirdiğimiz Dijital Fabrika ürünümüz tekstil terbiye fabrikalarını geleceğe taşımak için tasarlandı.

 

Kaynaklar:

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_twin


Eray Genç
ELİAR
Ürün Yöneticisi

Blog Yazılarımız...

DTG 2024 Fuarı Özeti

Bu yıl da DTG 2024 fuarında Bangladeş’te idik. 1-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen fuarda, Dijital Fabrika, akıllı sensörler, otomasyon çözümleriniz gibi geliştirdiğimiz ürünlerimizi ziyaretçilerimize sunduk.

Devamı....

Sürdürülebilir Üretimde Dijital Ürün Pasaportunun (DPP) Yeri

Sürdürülebilir üretim için, Dijital Ürün Pasaportunun (DPP) tekstil sektörüne entegrasyonu oyunun kurallarını değiştirecek gibi görünüyor. Çünkü, 2024 yılında Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat çerçevesinde birçok uygulamayı hayata geçirmeye…

Devamı....

Bakanlık Temiz Üretim Genelgesi

Sürdürülebilir üretim, tekstil de dahil olmak üzere her endüstri için günümüzün önde gelen odak noktasıdır. Yeni düzenlemeler üretimden ihracata kadar tüm birimleri yakından ilgilendirirken, Türkiye de üretim koşullarını iyileştirmek ve…

Devamı....

ELİAR, Ar-Ge Yatırımları ile Sektörde 6. Sırada!

ELİAR'ın 2022 yılında Ar-Ge yatırımı açısından Elektrik-Elektronik sektöründe 6. sıraya yerleştiğini paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Devamı....

ELİAR Uluslararası Proje Partnerlerini Ağırladı!

Uluslararası Ar-Ge projelerine oldukça önem veren Eliar, 22-23 Haziran tarihlerinde ITEA tarafından desteklenmiş olan MIRAI (Machine Intelligence for smart and sustainable planning and operation of IoT and Edge) projesinin 3. yüzyüze…

Devamı....

ITMA 2023 Fuar Süreci

Tekstil sektörünün hemen her bölümü için en önemli fuar organizasyonlarından biri olan ITMA, bu yıl İtalya’da düzenlendi. Biz de ELİAR ailesi olarak 420 m² fuar alanımızda; yeni ürünlerimizi, Ar-Ge projelerimizi ve hali hazırda…

Devamı....

ELİAR TV | Mehmet TAYGUN Söyleşisi

ELİAR’ın kurucularından olan ve Ar-Ge birimi direktörlüğü görevini yürüten Mehmet TAYGUN, ELİAR TV’nin ilk konuğu oldu. ELİAR’ın İstanbul Akçaburgaz’da bulunan fabrikasında gerçekleştirilen samimi söyleşide herkes kendine dair bir şeyler…

Devamı....