SAT210 | Spektrofotometrik Absorbans Transmiteri

• Tekstil, su arıtma ve kimya endüstrisinde boya, renk ve konsantrasyon kontrolü

• Durulama işlemlerinin tamamlanmasının izlenmesi

• Isı eşanjörleri veya kondenserlerde sızıntı tespiti

• Ürün/su ve sıvı/sıvı karışımlarının faz ayrımı.

Genel BakışSAT210, konsantrasyon değişikliklerini izlemek için, Beer-Lambert yasasına dayanarak, görünür bölgede 6 farklı dalga boyunda absorbansı ölçer. Her ışık yolu için, LED-fotodedektör çiftinden yararlanılır. Entegre sıcaklık sensörü sayesinde, fotodedektör okumalarındaki sıcaklığa bağlı kaymalar otomatik olarak kompanse edilir. İlave geribesleme dedektörleri sayesinde ise LED yaşlanmaları kompanse edilir. Florlu etilen propilen (FEP) gövde agresif kimsayallara ve 140 °C proses sıcaklığına dayanıklılığı garanti eder.

• 1 mm ve 10 mm olmak üzere çift ışık yolu uzunluğuna sahiptir.
• Absorbans aralığı: 0 … 3 AU (absorbans birimi) 6 farklı dalga boyunda (450, 500, 550, 570, 600 ve 650 nm) absorbans ve görünür bölgedeki toplam absorbans bilgisini sunar.
• Otomatik kalibrasyonu kolaydır.
• Referans geribesleme dedektörleri sayesinde LED yaşlanmalarını kompanse eder.
• Kimyasal dayanımı çok yüksek FEP gövdesi ile 140 °C’ye kadar dayanıklıdır.
• Konfigürasyon ve operasyon seçenekleri
− Bluetooth ve EliarSmart uygulaması
− Wi-Fi ve gömülü web sunucusu
• Çift 4-20 mA analog akım çıkışına istenilen dalga boyu yönlendirilebilir.

SAT210  aşağıda belirtilen endüstriler ve uygulamalar için geliştirilmiştir:

• Tekstil, su arıtma ve kimya endüstrisinde boya, renk ve konsantrasyon kontrolü

• Durulama işlemlerinin tamamlanmasının izlenmesi

• Isı eşanjörleri veya kondenserlerde sızıntı tespiti

• Ürün/su ve sıvı/sıvı karışımlarının faz ayrımı.