PPD
Tam Otomatik Baskı Boya Mutfağı

Baskı boya proseslerinde kullanılan kıvamlaştırıcı ve boyarmaddelerin çeşitliliği ve tüketim miktarları göz önünde bulundurulduğunda, tartım ve hazırlama işlemlerinin manuel olarak gerçekleştirilmesi son derece zor ve risklidir. Manuel işlemlerde sıklıkla karşılaşılan hatalı hesaplama, yanlış hammadde seçimi ve eksik veya fazla tartım sonucunda, son ürün kalite ve tekrarlanabilirliğiniz azalacağı gibi, üretim maliyetleriniz de katlanarak artacaktır. Tüm bu sorunların önüne geçmek için Eliar, baskı boya prosesleri için özel olarak geliştirilmiş, en hassas ve esnek tam otomatik baskı boya mutfağı otomasyon sistemi olan PPD’yi hizmetinize sunuyor.


İşletmenizin İhtiyaç DuyduğuMaksimum Verimlilik İçin Tasarlandı

Eliar mühendisliği ve güvencesiyle üretilen PPD, baskı boya hazırlık aşamalarının tam otomatik gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilmiştir ve bu amaca hizmet eden otomasyon sistemlerinin en hassas ve en esneğidir. Tekstil sektörüne ürettiği ürünlerle dünya liderleri arasında yer alan Eliar, geliştirdiği PPD ile tüm baskı proseslerinin maksimum verimle sürdürülmesini sağlar. PPD ile tüm baskı patı hazırlama süreçlerinizi tam otomatik bir şekilde kolaylıkla kontrol edebildiğiniz, tüm boyarmadde tartım ve çözme işlemlerinizde kusursuz hassasiyeti garanti altına aldığınız ve aynı zamanda hataları ve kazaları tamamen elimine ettiğiniz bir üretim hattına sahip olabilirsiniz.

Kusursuz Tartım Prensibi

PPD, baskı patı ve boyarmadde tartımı için, asansörlü ve hareketli iki ayrı konveyörlü tartım terazisiyle donatılmıştır. Konveyörlü besleme ünitesinden, ilgili reçetenin hazırlanmasına uygun kapasitedeki bidon, otomatik olarak ilk tartım terazisine aktarılır. Bu terazi üzerinde ilk kıvamlaştırıcı dozajlama istasyonunda kıvamlaştırıcı tartımı ve ardından toz veya sıvı boyarmadde tartımı gerçekleştirilir. Ardından ilgili bidon, diğer konveyörlü tartım terazisine aktarılır ve son kıvamlaştırıcı dozajlama işlemi bu terazi üzerinde gerçekleştirilir. Böylelikle tüm tartım işlemleri, gereken hassasiyete uygun ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir.

Toz Boyarmadde Tartım Modülü

PPD, baskı patı hazırlama işlemini sıvı boyarmaddelerle gerçekleştirebilmesinin yanında, toz boyarmaddeler ile de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Böylelikle, konvansiyonel yaklaşımların aksine toz boyarmaddelerin de tam otomatik baskı boya hazırlık süreçlerine dahil edilmesiyle, işletmelere üst düzeyde bir proses esnekliği deneyimi ve maliyet optimizasyonu sunulmaktadır. PPD, işletmenizin ihtiyaçlarına göre konfigüre edilebilen modüler boyarmadde stoklama sistemiyle tasarlanmıştır ve bu esnek yapısı sayesinde, 8 adetten, 64 adete kadar değişken silo adetleriyle kurgulanabilmektedir. PPD’de kullanılan her biri 90 veya 180 litre hacimli, toz boyarmadde depolamaya uygun, paslanmaz ve alüminyum malzemeler kullanılarak tasarlanmış stok siloları sayesinde, boyarmaddelerin sorunsuz depolanması garanti altına alınmıştır.

İki Aşamalı Kıvamlaştırıcı Dozajlama Sistemi

PPD, işletmenizde kullanılan kıvamlaştırıcı sayısına göre dizayn edilen modüler bir stoklama yapısına sahiptir. Stok tanklarında sürekli işleme hazır halde bekletilen kıvamlaştırıcıların dozajlanması da, ilgili reçetelerdeki miktarlara göre tam otomatik ve yüksek hassasiyetle gerçekleştirilir. Tam homojen karışma ve efektif bir baskı patı hazırlığı için, ilgili baskı boya reçetesinde kullanılmak üzere belirlenen toplam kıvamlaştırıcı, iki ayrı dozajlama istasyonunda, iki aşamada dozajlanır, ve bu iki aşama arasında toz veya sıvı boyarmadde tartımı da gerçekleştirilir. Böylelikle, el değmeden ve tam homojen baskı patı elde edilmesi garanti altına alınır.

Sıvı Boyarmadde Tartım Modülü

PPD, işletmenizin ihtiyaçlarına göre konfigüre edilebilen modüler sıvı boyarmadde stoklama sistemiyle tasarlanmıştır ve bu esnek yapısı sayesinde, 36 adete kadar sıvı boyarmaddenin stoklama, sirkülasyon ve tartım işlemini gerçekleştirebilmektedir. Sıvı boyarmaddelerin yapısı gereği otomatik sirkülasyon sistemiyle donatılmış olan stok tankları, her bir boyarmadde için ayrı tartım vanalarıyla donatılmış ELİAR Tam Otomatik Sıvı Boyarmadde Tartım Robotu’na bağlanır. Reçetede bulunan miktardaki sıvı boyarmaddenin tartımı da, tartım robotunun ilgili sıvı boyarmadde çıkışına otomatik olarak konumlanıp tartım işlemini gerçekleştirmesiyle kusursuz bir güvenlik ve hassasiyet ile gerçekleştirilir.


Kusursuz Bir Baskı Patı Hazırlık Deneyimi

PPD, tüm baskı boya hazırlık süreçlerinin tam otomatik bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tasarlanmıştır. Tam otomatik kıvamlaştırıcı hazırlık ünitesinde sıvı ve toz içerikleri bir araya getirilip ilgili parametrelerle çözülerek kullanıma hazır hale getirilen kıvamlaştırıcılar, kıvamlaştırıcı stok tanklarına gönderilir. İşletmede kullanılan tüm kıvamlaştırıcılar, sürekli işleme hazır halde stok tanklarında bekletilir. Baskı patı hazırlık aşamasında ise, ilgili baskı boya reçetesindeki miktarlara göre kullanılması gereken hazırlık bidonu, konveyörlü bidon besleme ünitesinden, hareketli ve asansörlü konveyörlü tartım terazisine aktarılır ve ilk kıvamlaştırıcı dozajlama istasyonuna ilerler. Reçetede porsiyonlanan toplam dozajlanacak kıvamlaştırıcının ilk kısmı bu istasyonda bidona aktarıldıktan sonra, yine reçeteye göre sıvı boyarmadde veya toz boyarmadde dozajlama istasyonlarına geçilir. İlgili reçetede bulunan miktardaki sıvı veya toz boyarmaddenin tartımı ve bidona aktarımı gerçekleştirildikten sonra da, bidon ikinci tartım terazisine aktarılır ve ünite, bidonu ikinci kıvamlaştırıcı dozajlama istasyonuna hareket ettirirerek ilgili reçetedeki son kıvamlaştırıcı porsiyonunun da bidona aktarılmasını sağlar. Ardından, ilgili bidon karıştırma, etiketleme ve hazırlık işlemlerinin gerçekleşmesi için baskı patı karıştırma istasyonuna konumlandırılır ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra mikser ünitesi kendini bir sonraki işlem için temizlerken, hazır baskı patı da, teslim asansörü yardımıyla ilgili operatöre teslim edilir.

Tam Otomatik Kıvamlaştırıcı Hazırlama Sistemi

PPD, tam otomatik kıvamlaştırıcı hazırlama sistemi, işletmenizide kullanılan sıvı ve toz kıvamlaştırıcı içerik sayısına göre konfigüre edilebilen modüler stoklama sistemiyle tasarlanmıştır. Toz kıvamlaştırıcı içerikleri, her bir toz kıvamlaştırıcı içeriği için özelleştirilmiş hassas vidalı besleyiciler vasıtasıyla, hassas loadcellerle donatılmış tartım ünitesine ve tartım işleminin ardından da çözme istasyonuna aktarılır. Sıvı kıvamlaştırıcı içeriklerinin tartım ve çözme tankına transfer işlemi, her bir sıvı kıvamlaştırıcı içeriği için özelleştirilmiş pompa ve flowmetre yapısıyla gerçekleştirilir. Ardından, sıyırmalı karıştırıcı ve özelleştirilmiş mikser yapısıyla donaltılmış çözme tankında hazırlanan kıvamlaştırıcılar, her bir kıvamlaştırıcı için tekil kıvamlaştırıcı stok tanklarına pompalanır. Böylelikle hassas ve kusursuz bir kıvamlaştırıcı hazırlık işlemi garanti altına alınır.

Numune Sıvı Boyarmadde Tartımı İçin Hassas Tartım Terazisi

PPD sıvı boyarmadde tartım modülü, numune amaçlı sıvı boyarmadde tartımlarını gerçekleştirmek üzere, hassas bir tartım terazisi ile donatılmıştır. Bu sayede, miligramlar hassasiyetinde sıvı boyarmadde tartımı gerçekleştirilerek, numune işlemlerinizin kusursuz bir şekilde hazırlanması garanti altına alınır.

Düzeltme Reçeteleri İçin Hassas Tartım Kepçesi

PPD toz boyarmadde tartım modülü, düzeltme reçetlerinizde bulunan toz boyarmadde tartımlarını gerçekleştirmek üzere, hassas bir tartım kepçesi ile donatılmıştır.Tartım işlemi, her bir kepçeye entegre, özelleştirilmiş ve yüksek hassasiyetli loadcell’ler ile gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, miligramlar hassasiyetinde toz boyarmadde tartımı gerçekleştirilerek, düzeltme reçetelerinizin kusursuz bir şekilde hazırlanması garanti altına alınır.

ELİAR PPD

İşletmeniz PPD ile güvende!

İşletmenizin üretim kapasitesini planlayıp, otomasyon sistemimizin size sağlayacağı faydaları görmek istiyorsanız; hemen iletişime geçin. Sizinle tanışmak ve işletmenize değer katmak için buradayız.

Broşür Talep Et