PMT140 | Potansiyometrik Transmiter (pH/ORP)

• Tekstil, su arıtma ve kimya endüstrisinde pH/ORP kontrolü ve takibi

• Yiyecek, içecek ve ilaç endüstrisinde hijyenik uygulamalar

• Yerinde temizlik, CIP solüsyonlarının konsantrasyonunun ve durulama işlemlerni in tamamlanmasının izlenmesi

• Isı eşanjörleri veya kondansatörlerde sızıntı tespiti

Genel BakışPMT140, pH, ORP (oksidasyon-indirgeme potansiyeli) ve ISE (iyon seçici elektrot) problarından kaynaklanan elektrokimyasal potansiyeli ölçer. Ayrıca, gerçek sıcaklığın ölçülmesiyle sıcaklık kompanzasyonu otomatik olarak yapılır. PMT140, kritik ölçümler için yedekli çalışma gerektiren durumlarda veya iki ayrı prosesin eş zamanlı olarak izlenmesi gerektiğinde kullanılmak üzere birbirinden bağımsız iki ölçüm kanalı sunar. Her kanal, diğerinden tamamen izole edilmiştir ve birbirini etkilemeden güvenilir ve doğru bir okuma sağlar. mV, pH ve ORP’yi iki farklı 4-20 mA akım çıkış kanalı üzerinden iletir. Proses, konfigürasyon ve teşhis verilerine doğrudan erişim için opsiyonel olarak IO-Link ve kablosuz iletişim arayüzüne sahiptir.

• Ölçüm aralığı : -2000 … 2000 mV ve 0 … 14 pH
• Birbirinden tamamen izole edilmiş iki ölçüm kanalı (sipariş koduna bağlı olarak)
• pH probunun içindeki entegre Pt1000 sayesinde doğru sıcaklık ölçümü ve sıcaklık kompanzasyonu
• Standart ve özel tampon çözeltiler ile otomatik ve kolay kalibrasyon
• Konfigürasyon ve operasyon seçenekleri
− Bluetooth ve EliarSmart uygulaması
− Wi-Fi ve gömülü web sunucusu
• M12 uçlu konnektör sayesinde kolay kablolama ve devreye alım

PMT140 aşağıda belirtilen endüstriler ve uygulamalar için geliştirilmiştir:

• Tekstil, su arıtma ve kimya endüstrisinde konsantrasyon ve iletkenlik kontrolü
• Yiyecek, içecek ve ilaç endüstrisinde hijyenik uygulamalar
• Yerinde temizlik (CIP) solüsyonlarının konsantrasyonunun ve durulama işlemlerinin tamamlanmasının izlenmesi
• Isı eşanjörleri veya kondansatörlerde sızıntı tespiti
• Ürün/su ve sıvı/sıvı karışımlarının faz ayrımı