Sözümüz var: #SustaintheFuture

Kurulduğumuz günden bu yana geleceğe yönelik teknolojiler ve çözümler yaratma ve iyileştirme konusunda güçlü bir tutkumuz var. Daha iyi bir geleceğin ancak sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalınarak sağlanabileceğine inanıyoruz.

#SustaintheFuture kampanyası, hepimizin geleceğin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini hatırlatan bir eylem çağrısıdır. Buna endüstriler, şirketler, bireyler ve bir bütün olarak toplum dahildir.
Sürdürülebilir kalkınmanın kabul edilen tanımı, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden, bugünün ihtiyaçlarının karşılayacak şekilde hareket etmektir (Birleşmiş Milletler, Brundtland Raporu, 1987). Bu nedenle odak noktamız gelecek olmalı ve sürdürülebilirliği oluşturmak için çalışmalıyız. Bu şekilde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Yeşil Mutabakat gibi pek çok düzenleme oluşturulmuş durumda ve bu düzenlemeler bizlere bunun sorumluluğunu almamız gerektiğini söylemekteler.

Eliar olarak biz de bu sorumluluğu alıyor daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirlik ilkelerine uymayı, karbon ayak izini ve su israfını azaltmayı, sıfır atık ilkelerini benimsemeyi ve yenilenebilir enerjiyi teşvik etmeyi kabul ediyoruz.
Sorumluluğumuzu üç temel alanda ele alıyoruz: Eliar olarak, bireyler bazında ve toplum olarak.

Eliar için #SustaintheFuture

Daha verimli sistemler oluşturmaya hizmet eden ürünlerimiz ve hizmetlerimizi sürdürülebilirlik ilkelerini göz önünde bulundurarak geliştiriyoruz. Otomasyon çözümlerimiz, sensörlerimiz, kontrol cihazlarımız ve sistemlerimiz, üretim sırasında oluşan atık ve tüketimin izlenip azaltılmasına, üretim kalitesinin iyileştirilmesine ve tekrarlanabilirliğin desteklenmesine yardımcı oluyor.

Bireyler için Eliar Ekibi için, #SustaintheFuture

Bireysel olarak da herkesin geri dönüşüm ve tasarruf gibi konularda sürdürülebilirliğe katkı sağlayabileceğinin bilincindeyiz. Bu noktada, ekibimiz sorumluluğu almış durumda. Eliar içerisinde de #SustaintheFuture çağrımızı ekibimizle birlikte yeniliyor ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak için çağrımızı her platformda ve tekrarlıyoruz.
İpucu:

  • 1 ton atık kâğıdın geri kazanımı ile 17 ağacın kesilmesi önlenmiş olur, 12400 m3 sera gazını engellenir.
  • 1 kalem pilin çöpe atılmaması ile 800 bin litre su ve 4 m2 toprağın zarar görmesini engellenebilir.

Toplum için #SustaintheFuture

Toplumun bir parçası olarak biz de Eliar olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yatırımlarımız şu iki anahtar kelime odağında: gelecek ve sürdürülebilirlik.
Yatırım alanlarımızdan birisi, yenilenebilir enerji, güneş enerjisi. Genel merkezimizin çatısında Eylül 2022’den bu yana güneş panelleri bulunuyor ve enerji ihtiyacımızın bir kısmını bu yenilenebilir enerjiden sağlıyoruz. Geleneksel enerji türleri yerine güneş enerjisi kullanarak çevreye salınan karbon ve diğer zararlı kirleticilerin miktarı azalmaktadır. Bu azalma daha temiz bir atmosfer, su ve hava anlamına gelir.

#SustaintheFuture, herkes için daha iyi bir gelecek yaratma taahhüdümüzdür.